Methodiek

In de leerwerkplaats wordt volgens een eigen ontwikkelde en beproefde methodiek gewerkt.

  • Ontmoeting: vindt plaats via het ambulante werk van het jongerenwerk en doorverwijzing uit het netwerk. Hierna volgt een afspraak en de eerste kennismaking. We bouwen vertrouwen op en leren elkaar kennen. Daarna kan de eerste intake plaatsvinden, als het traject, afspraken en situatie enigszins helder zijn.

  • Kennismakingsfase: in deze eerste fase onderzoeken we welke specifieke problemen er zijn, zoals schulden, gedragsproblematiek, beperking en worden oplossingen gevonden.

  • Stabilisatiefase: er wordt een plan gemaakt om inzicht te krijgen in de krachten, zwakheden, mogelijkheden en/of bedreigingen.

  • Ontwikkelfase: er wordt geschakeld met het netwerk voor de nodige expertise, hulp en samenwerking. Hierna volgt de ontwikkeling, waarin gewerkt wordt aan zelfvertrouwen, succeservaringen en een duurzame toekomst in de vorm van werk, school of dagbesteding.

  • Expeditie: praktijkervaring opdoen op locatie, meeloopdagen en kennismaken bij bedrijven en scholen. Met als einddoel een zelfstandige plek in de maatschappij. Er is altijd de mogelijkheid om weer in te stromen bij de leerwerkplaats.