Samen sterk met Jongerenwerk

De Ronde Venen
Welkom bij jongerenwerk de Ronde Venen

De meeste jongeren groeien (met wat vallen en opstaan) op eigen kracht en met ondersteuning van ouders en vrienden op tot zelfstandige volwassenen. Zij vinden een volwaardige plek in de samenleving. Maar dit is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Een deel van de jongeren heeft extra steun nodig. Zij zijn kwetsbaar doordat ze in één of meerdere leefdomeinen problemen hebben. Thuis in het gezin, op het gebied van leren, werken, sociale relaties en/of zelfredzaamheid. Het aantal jongeren met problemen neemt toe, de problematiek wordt zwaarder en de inzet van jeugdzorg stijgt. De urgentie om versterkt in te zetten op jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is dan ook groter dan ooit.

Wij zijn er voor alle jongeren in gemeente De Ronde Venen, vooral als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier te besteden. Vandaag en in de toekomst.

ONZE JONGERENWERKERS

PROFESSIONEEL EN BETROUWBAAR

Jongerenwerkers zijn pedagogisch onderlegd (booksmart) en in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren (Streetwise). Zij kunnen zich identificeren met de straatcultuur en jongeren die veel tijd op straat doorbrengen vinden aansluiting bij hun. Jongerenwerkers kennen de dagelijkse werkelijkheid van de straat, de persoonlijke verhalen en verstaan de taal van jongeren. Met deze kennis weet de jongerenwerker professionele relaties met jongeren op te bouwen

De enthousiaste en gediplomeerde jongerenwerkers in De Ronde Venen kun je zien als pedagogen in een vrije tijd setting. Sterk en toegankelijk jongerenwerk draagt bij aan het welzijn en de ontwikkelkansen van jongeren. Er wordt veel aandacht besteed aan preventie en daarnaast signaleren ze en verwijzen ze door.

Er wordt altijd gekeken hoe een jongere zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.

"SAMEN STERK MET JONGERENWERK"


JONGERENWERK

IN DE RONDE VENEN

Het jongerenwerk en leerwerkplaats De Ronde Venen, maken samen met de overkoepelende moeder welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, deel uit van het kernteam hulpverlening en preventie binnen De Ronde Venen. Het kernteam van De Ronde Venen wordt gevormd door professionals met verschillende expertise. Met elkaar wordt bekeken welke professional het beste aansluit bij de ondersteuningsvraag.