Samen sterk met Jongerenwerk

Samen sterk met JongerenwerkHUISWERK

LEERWERKPLAATS

VOORLICHTING

BEGELEIDING

JONGERENWERK

DE RONDE VENEN

In januari 2015 gestart als initiatief vanuit het Jongerenwerk Drv. als vangnet voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Leerwerkplaats De Ronde Venen is er voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn (curatief), op het gebied van school en/of werk.

De begeleiders binnen de leerwerkplaats (tevens jongerenwerkers), specialiseren zich in toeleiding naar werk en school, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning. De geboden dagbesteding is gericht op technisch werk, zoals houtbewerking, metaalbewerking en techniek voor meiden, maar ook op richtingen als koken, horeca, media, film en fotografie, groen en dier, zorg en welzijn, sport en uiterlijke verzorging.

DE RONDE VENEN

WAT DOEN ZE PRECIES?

Het jongerenwerk en leerwerkplaats De Ronde Venen, maken samen met de overkoepelende moeder welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, deel uit van het kernteam hulpverlening en preventie binnen De Ronde Venen. Het kernteam van De Ronde Venen wordt gevormd door professionals met verschillende expertise. Met elkaar wordt bekeken welke professional het beste aansluit bij de ondersteuningsvraag.

Leerwerkplaats

Leerwerkplaats De Ronde Venen richt zich op alle jongeren in de Ronde Venen die dreigen uit te vallen en/of al uitgevallen zijn op het gebied van werk en onderwijs. Met als doel deze risicojongeren een toekomstperspectief te bieden en te voorkomen dat ze afglijden naar criminaliteit of langdurige hulpverleningstrajecten. Tegelijkertijd wordt er planmatig met het gehele netwerk, verschillende problemen op diverse leefdomeinen aangepakt en mogelijkheden gecreëerd, gebaseerd op de krachten zwaktes van de jongere. De leerwerkplaats biedt begeleiding, dagbesteding, ondersteuning, training en coaching om terug te keren naar school of werk.

Fietswerkplaats

Op de locatie van het jongerenwerk is een fietsenwerkplaats. De fietsen die worden opgeknapt door de jongeren in De Leerwerkplaats worden vervolgens voor een lage prijs verkocht aan hen die het minder hebben; bijvoorbeeld deelnemers van de fietslessen van Tympaan-De Baat of mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Daarnaast kunnen er fietsen gerepareerd worden. Verder kunnen er goedkoop producten van De Leerwerkplaats gekocht worden. Bijvoorbeeld tafels, vogelhuisjes en plantenbakken

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag is onderdeel van jongerenwerk De Ronde Venen. In de bibliotheek in Mijdrecht en bij De Trekvogel (karekiet 49) wordt er huiswerkbegeleiding gegeven op afspraak. Het doel van Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag is tweeledig. Naast het verbeteren van schoolresultaten en daarmee het vergroten van de toekomstkansen is het voor het jongerenwerk ook een manier om voortdurend met de jongere in contact te staan en zo problemen snel te signaleren. De huiswerkbegeleiding is voornamelijk voor leerlingen van groep 6, 7 & 8.

Dagbesteding

Dagbesteding voor statushouders die in de praktijk willen oefenen met het spreken van de taal of een groter sociaal netwerk willen opbouwen. Dit is op vrijwillige basis. De dagbesteding bestaat bijvoorbeeld uit het helpen in de houtbewerking, fietsenwerkplaats en bij de (sport)activiteiten.

"SAMEN STERK MET JONGERENWERK"

JONGEREN

TALENT ONTWIKKELING

Jongerenwerk wordt uitgevoerd door gekwalificeerde jongerenwerkers. Een jongerenwerker is een pedagoog in een vrije tijds-situatie. De jongerenwerkers van Tympaan-De Baat stimuleren groepen en individuele jongeren om op een positieve manier hun tijd te besteden en te werken aan hun toekomst.

Zij bieden jongeren een veilige plek door middel van contactlegging, activiteiten en coaching.