Samen sterk met Jongerenwerk

De Ronde Venen
HUISWERK

LWP

VOORLICHTING

BEGELEIDING

ACTIVITEITEN

ONDERSTEUNING

Welkom bij jongerenwerk de Ronde Venen

De meeste jongeren groeien (met wat vallen en opstaan) op eigen kracht en met ondersteuning van ouders en vrienden op tot zelfstandige volwassenen. Zij vinden een volwaardige plek in de samenleving. Maar dit is niet voor alle jongeren vanzelfsprekend. Een deel van de jongeren heeft extra steun nodig. Zij zijn kwetsbaar doordat ze in één of meerdere leefdomeinen problemen hebben. Thuis in het gezin, op het gebied van leren, werken, sociale relaties en/of zelfredzaamheid. Het aantal jongeren met problemen neemt toe, de problematiek wordt zwaarder en de inzet van jeugdzorg stijgt. De urgentie om versterkt in te zetten op jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is dan ook groter dan ooit.

Wij zijn er voor alle jongeren in gemeente De Ronde Venen, vooral als ze een steuntje in de rug nodig hebben. We kennen de leefwereld van jongeren door en door en zijn waar zij zijn: op straat, op school, thuis, op sportclubs en online. Zo hebben we goed zicht op hun behoeften, obstakels en mogelijkheden. We leggen actief contact, stimuleren jongeren in hun ontwikkeling en moedigen hen aan om hun tijd op een positieve manier te besteden. Vandaag en in de toekomst.


LEERWERKPLAATS

DE RONDE VENEN

In januari 2015 gestart als initiatief vanuit het Jongerenwerk DRV, als vangnet voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Leerwerkplaats De Ronde Venen is er voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn (curatief), op het gebied van school en/of werk.

De begeleiders binnen de leerwerkplaats (tevens jongerenwerkers), specialiseren zich in toeleiding naar werk en school, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning. De geboden dagbesteding is gericht op technisch werk, zoals houtbewerking en metaalbewerking. Daarnaast bieden we allerlei activiteiten om vaardigheden te ontwikkelen. Bijvoorbeeld op het gebied van koken, horeca, media, film en fotografie, groen en dier, zorg en welzijn en sport.

JONGERENWERKERS

PROFESSIONEEL EN BETROUWBAAR

Jongerenwerkers zijn pedagogisch onderlegd (booksmart) en in staat om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren (Streetwise). Zij kunnen zich identificeren met de straatcultuur en jongeren die veel tijd op straat doorbrengen vinden aansluiting bij hun. Jongerenwerkers kennen de dagelijkse werkelijkheid van de straat, de persoonlijke verhalen en verstaan de taal van jongeren. Met deze kennis weet de jongerenwerker professionele relaties met jongeren op te bouwen De enthousiaste en gediplomeerde jongerenwerkers in De Ronde Venen kun je zien als pedagogen in een vrije tijd setting. Sterk en toegankelijk jongerenwerk draagt bij aan het welzijn en de ontwikkelkansen van jongeren. Er wordt veel aandacht besteed aan preventie en daarnaast signaleren ze en verwijzen ze door. Er wordt altijd gekeken hoe een jongere zijn of haar talenten kan ontdekken en ontwikkelen.
Leerwerkplaats
Leerwerkplaats De Ronde Venen richt zich op alle jongeren in de Ronde Venen die dreigen uit te vallen en/of al uitgevallen zijn op het gebied van werk en onderwijs. Met als doel deze risicojongeren een toekomstperspectief te bieden en te voorkomen dat ze afglijden naar criminaliteit of langdurige hulpverleningstrajecten. Tegelijkertijd wordt er planmatig met het gehele netwerk, verschillende problemen op diverse leefdomeinen aangepakt en mogelijkheden gecreëerd, gebaseerd op de krachten zwaktes van de jongere. De leerwerkplaats biedt begeleiding, dagbesteding, ondersteuning, training en coaching om terug te keren naar school of werk.
Fietswerkplaats
Op de locatie van het jongerenwerk is een fietsenwerkplaats. De fietsen die worden opgeknapt door de jongeren in De Leerwerkplaats worden vervolgens gedoneerd of voor een lage prijs verkocht aan hen die het minder hebben; bijvoorbeeld deelnemers van de fietslessen van Tympaan-De Baat of mensen die gebruik maken van de Voedselbank. Daarnaast kunnen er fietsen gerepareerd worden. Verder kunnen er goedkoop producten van De Leerwerkplaats gekocht worden. Bijvoorbeeld tafels, vogelhuisjes en plantenbakken.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag is onderdeel van jongerenwerk De Ronde Venen. In de bibliotheek in Mijdrecht en bij De Trekvogel (karekiet 49) wordt er huiswerkbegeleiding gegeven op afspraak. Het doel van Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag is tweeledig. Naast het verbeteren van schoolresultaten en daarmee het vergroten van de toekomstkansen is het voor het jongerenwerk ook een manier om voortdurend met de jongere in contact te staan en zo problemen snel te signaleren. De huiswerkbegeleiding is voornamelijk voor leerlingen van groep 6, 7 & 8.
Dagbesteding
Dagbesteding voor statushouders die in de praktijk willen oefenen met het spreken van de taal of een groter sociaal netwerk willen opbouwen. Dit is op vrijwillige basis. De dagbesteding bestaat bijvoorbeeld uit het helpen in de houtbewerking, fietsenwerkplaats en bij de (sport)activiteiten.

"SAMEN STERK MET JONGERENWERK"


JONGERENWERK

IN DE RONDE VENEN

Het jongerenwerk en leerwerkplaats De Ronde Venen, maken samen met de overkoepelende moeder welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, deel uit van het kernteam hulpverlening en preventie binnen De Ronde Venen. Het kernteam van De Ronde Venen wordt gevormd door professionals met verschillende expertise. Met elkaar wordt bekeken welke professional het beste aansluit bij de ondersteuningsvraag.